Zekeringstraat 17A, 1014 BM Amsterdam

K.v.K. nr. 69018081

BTW nr. NL857695733B01

© 2018 By The Next Thing Group B.V.

The Next Thing Group

BUSINESS CONSULTANCY

Hoewel de oplossing enorm veel mogelijkheden biedt, valt of staat het optimaal gebruik van de oplossing bij een succesvolle implementatie. The Next Thing biedt een compleet pakket aan om uw organisatie in staat te stellen optimaal te functioneren. We zoeken oplossingen en werken aan een goed implementatieplan, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de menselijke factoren als de proces factoren.

Wat The Next Thing uniek maakt, is dat wij de implementatie van iedere oplossing vanuit de business benaderen. Dit in tegenstelling tot de doorgaans gebruikte data gedreven implementatie. Wij onderzoeken niet welke data er in uw organisatie aanwezig is, maar we onderzoeken welke data uw organisatie nodig heeft om haar strategische doelen te verwezenlijken. We ijken en versterken uw organisatie door het in lijn brengen van strategieën zowel nationaal als internationaal. Daarnaast kunnen we uw personeel trainen en opleiden in management technieken en het gebruik maken van de nieuwste technologie om uw strategische doelen te bereiken.

​Hoe zorgt The Next Thing voor een succesvolle implementatie?

De eerste stap is een workshop met het betreffende management, waarin we samen het gehele strategische landschap live in beeld brengen. The Next Thing Group faciliteert zowel vooraf als tijdens deze workshop de benodigdheden, zodat de sessie zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet wordt. Aan het einde van deze sessie is het strategische landschap klaar met de daarbij behorende KPI’s en zal tijdens de sessie, voor zover deze nog niet vooraf bekend was, een businesscase geformuleerd zijn. Deze business case vormt de basis voor een Proof of Concept.

 

Onze business consultants brengen samen met u mogelijke uitdagingen bij de implementatie in kaart en identificeren de mogelijkheden om het succes van de implementatie te verhogen. Als u nog niet zeker bent van wat uw organisatie nodig heeft dan helpen wij u beslissingen te maken over welke onderdelen een grotere bijdrage kunnen leveren bij het behalen van uw doelen. Zodra de gegevens zijn verzameld, bepalen onze consultants samen met u hoe de informatie kan worden gebruikt om de gewenste resultaten te behalen.

 

Zodra we samen met u hebben bepaald wat de omvang van de implementatie moet zijn en de uitdagingen en het pad naar succes geïdentificeerd zijn, adviseren wij u bij de implementatie. We managen de levering en ondersteunen de uitvoering om ervoor te zorgen dat uw implementatie zo vlot mogelijk verloopt en de gewenste doelen bereikt worden. Om het succes van de implementatie te optimaliseren besteden wij gelijktijdig aandacht aan change management en leveren wij u indien gewenst consultants met ervaring met zowel onze oplossing, de implementatie daarvan en change management.

CHANGE MANAGEMENT

Om een succes te maken van de implementatie van de oplossing, bieden wij naast Business Consultancy ook Change Management.

Onze change managers zoeken samen met u en uw personeel de gedeelde intentie van de groep om het gemeenschappelijk doel te bereiken. Bij een implementatie spelen vaak vragen bij het personeel, zoals ‘Wordt mijn mening gedeeld?’, ‘Zitten we wel op één lijn?’, ‘Ik dacht dat dit anders zou zijn voor onze afdeling’. Vragen en verdeeldheid op de werkvloer staan mogelijk een succesvolle implementatie in de weg. Daarom is het van belang alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, om zo een succesvolle implementatie te bereiken en zo uw strategische doelen te verwezenlijken.

Volgens een onderzoek van McKinsey & Company mislukken ongeveer 70% van alle veranderingen in organisaties. Als een groot project mislukt, is dit weggegooid geld en verspilling van maanden geïnvesteerde moeite. Daarnaast gaan er veel kansen verloren. Het genoemde percentage van 70% van mislukte veranderingen in organisaties lijkt zelfs nog groter te worden. Volgens het genoemde onderzoek groeit de noodzaak voor het begeleiden van verandering, maar de mogelijkheden om dit te doen worden kleiner. Daarom is Change Management een onderdeel van onze dienstverlening.

Change management biedt een gestructureerde benadering in het veranderen van individuen, teams en organisaties van de huidige staat naar een verlangde gewenste toekomstige staat. We ondersteunen individuen en teams en bereiden ze voor om veranderingen succesvol te omarmen en ze te zien als kansen, om zo het succes van de organisatie en de uitkomsten te verbeteren.

Change management is een formele manier van communiceren met medewerkers waarom verandering plaats vindt, hoe dit er uit zal zien vanuit hun perspectief en hoe zij er uiteindelijk profijt van zullen hebben.

Het geïnformeerd houden van medewerkers vanaf het begin van een verandering helpt om de verandering soepel te laten verlopen en dit verkort de tijd dat de verandering in beslag zal nemen in het veranderingsproces. Als medewerkers meer open staan voor verandering, zullen ze ook meer toegewijd zijn bij het dit proces om de verandering plaats te laten vinden. Wanneer medewerkers meer toegewijd zijn, zal de verandering sneller plaats kunnen vinden en zal het de organisatie uiteindelijk tijd en financiën schelen.

Organisaties veranderen niet, mensen wel

Verandering zelf is een proces – het managen, leiden en bereiken daarvan is ook een proces. Dit laatste proces zou niet bekeken en gemanaged moeten worden van uit een ‘one size fits all’ benadering. Benaderingen en acties moeten worden op maat gemaakt worden, zodat deze bij uw organisatie en omstandigheden te passen.

We kijken naar de groepen of teams die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming, de besluitmakers, de stakeholders en de invloedrijke personen binnen de organisatie.

We zoeken signalen naar herhalende patronen in gedrag; cultuur, regels, normen en sfeer; factoren die bepalend zijn voor ‘hoe we dingen binnen de organisatie doen’. We gebruiken een scala aan technieken dat inzicht geeft in de waarden en overtuigingen die het gedrag sturen bij het implementeren van nieuwe systemen. Met onze ervaring gebruiken we de juiste tools voor de juiste situatie.